Minimālā cena mēnesī

50.00 €

Nodokļa termiņa pagarinājums vai labprātīgā izpilde

100.00 - 300.00 €

Gada atskaite

no 100 € vai mēneša cena

IIN gada deklarācijas fiz. personām

no 50.00 €

Operatīvās bilances sagatavošana

no 50.00 €

Komandējuma noformēšana

15.00 €/gab

Kapitāla pieauguma aprēķins un deklarācijas iesniegšana

no 50.00 €

Konsultācijas fiz. personām

30.00 €/stundā

Grāmatvedības politikas izstrāde

no 100.00 €

Izbraukumi pie klienta vai VID-ā

no 100.00 €

Viena darba diena pie klienta vai VID-ā

250 - 400 €

Tukšas atskaites

30.00 €

Ienākošie/izejošie rēķini

1.5 €/gab

Čeki

2.50 €/gab

Darbinieki

10.00 €/viens darbinieks

Kases aparāts

50.00 €

Bankas termināls

30.00 €

Darījumi ar ES

3.00 €/dokuments

Muitas deklarācijas

10.00 €/gab

Automašīnas

20.00 €/gab

Saimnieciskās darbības veicēji (pašnodarbinātie)

no 50.00 €/mēn

Tematiskās pārbaudes VID

no 100 € vai mēneša cena

Pamatlīdzekļi

10.00 €/gab

Aizdevumi/līzingi

15.00 €/gab

Precizētās atskaites iesniegšana, klienta vainas dēļ

no 30.00 €

Statistikas atskaite

no 30.00 €

SIA dibināšana UR

150.00 €

Juridiskās adreses maiņa UR

50.00 €

Valdes sastāva maiņa UR

100.00 €

Pamatkapitāla izmaiņas UR

50.00 €

PVN maksātāja statusa iegūšana

100.00 €

Uzņēmuma likvidēšana

200.00 €

Mikro

no 20 €/mēn.

Konsultācijas (jur. personām)

100 €/stundā

Konsultācijas attālināti

50 €/stundā

Nosaukuma maiņa UR

50 €

Struktūrvienības pievienošana

30 €