ID Grāmatvedis ir nozares eksperts, mūsu komanda regulāri seko aktuālajai informācijai ar grāmatvedību saistītajās industrijās. Seko jaunumiem grāmatvedībā un atbilstošajm izmaiām likumdošanā:

Picture of blogpost Aplikācija “Attaisnotie izdevumi”, vai kā ērti ievadīt čekus gada deklarācijā?
Aplikācija “Attaisnotie izdevumi”, vai kā ērti ievadīt čekus gada deklarācijā?

Aplikācija “Attaisnotie izdevumi”, vai kā ērti ievadīt čekus gada deklarācijā? Jau tagad ērti varat pievienot čekus par attaisnotiem izdevumiem par 2022. gadu izmantojot aplikāciju. Kā to darīt? Ielādējiet mobilo lietotni (aplikāciju) “Attaisnotie izdevumi” savā telefonā. Diemžēl aplikācijā nav paredzēta iespēja pievienoties caur Latvija.lv un/vai internetbanku, e-parakstu. Tāpēc, ja Jūs nezināt savas paroles EDS profilā, Jums…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Kā nepalikt parādā Valstij un kur tad jāliek tiek ķeksīši?
Kā nepalikt parādā Valstij un kur tad jāliek tiek ķeksīši?

Jau vairākus gadus Latvijā ir spēkā likumdošana, pamatojoties uz kuru Jūsu neto algas aprēķins (alga, ko saņemat uz rokas) ir atkarīgs no progresīvās IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa) likmes un Diferencētā neapliekamā minimuma. Ko tas viss nozīmē? Progresīvā IIN likme, nozīmē, ka tā ir atkarīga no Jūsu ienākumiem gadā. ienākumam līdz 20 004 eiro – 20%;…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Kad deklarācija jāiesniedz obligāti?
Kad deklarācija jāiesniedz obligāti?

Kad deklarācija jāiesniedz obligāti? Līdz 01.06.2023. IIN (iedzīvotāju ienākuma nodokļa) gada deklarācija obligāti jāsniedz, ja 2022. gadā Esat veikuši saimniecisko darbību (pašnodarbinātai, IU, IK, ZS); Reģistrējāt un veicāt paziņoto saimniecisko darbību (maksāsiet 10% no īpašuma izīrēšanas vai nomas); Bija neapliekamie darījumi lielāki par 10 000 eiro gadā. Piemēram – radinieki līdz trešajai pakāpei vai laulātais uzdāvināja…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost IIN gada deklarācija  vai kā atgūt nodokļus?
IIN gada deklarācija vai kā atgūt nodokļus?

No 01.03.2023. eds.vid.gov.lv varēs iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2022. gadu. Pievienojot attaisnotos izdevumus par No 01.03.2023. eds.vid.gov.lv varēs iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2022. gadu, pievienojot attaisnotos izdevumus par medicīnu un zobārstniecību; Augstāko izglītību un kvalifikācijas celšanu; Bērnu interešu izglītību; Ziedojumiem un dāvinājumiem sabiedriskā labuma organizācijām un politiskajām partijām; Iemaksām privātajos pensiju fondos, uzkrājošā…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Apgrozāmo līdzekļu granta atbalsta saņemšana
Apgrozāmo līdzekļu granta atbalsta saņemšana

10. decembrī stājas spēkā izmaiņas apgrozāmo līdzekļu granta atbalsta programmā, fokusējot šī atbalsta sniegšanu tikai uz Covid-19 skartajiem uzņēmumiem un izslēdzot sezonalitātes specifiku. Avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/322787-precize-kriterijus-apgrozamo-lidzeklu-granta-atbalsta-sanemsanai-2020?fbclid=IwAR3SkCHckMbInX2XMtXGRh8AW7MUjCoZaky-DAz3Aku4eAXjbfXHXk5KKDw

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost No nākamā gada minimālās sociālās iemaksas 170 eiro būs jāmaksā visiem nodarbinātajiem
No nākamā gada minimālās sociālās iemaksas 170 eiro būs jāmaksā visiem nodarbinātajiem

Grozījumi paredz no nākamā gada ieviest minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu – ceturksnī trīs minimālo algu apmērā. Minimālā darba alga no nākamā gada būs 500 eiro apmērā. Minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 eiro apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kas apdrošināti vispārējā kārtībā. Minimālais sociālais nodoklis ceturksnī būs jāsamaksā no trīs minimālajām algām. Ja…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Dīkstāves pabalsta minimālais apmērs būs 330 eiro, bet maksimālais – 1000 eiro
Dīkstāves pabalsta minimālais apmērs būs 330 eiro, bet maksimālais – 1000 eiro

Noteikumi paredz, ka atbalsts dīkstāvē esošu darbinieka atlīdzības kompensēšanai tiks izmaksāts darbiniekam 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 30. oktobrim, vai no to deklarēto mēnešu vidējo bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis, bet ne mazāk kā 330 eiro…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Saeima atbalsta mikrouzņēmumu nodokļa reformu
Saeima atbalsta mikrouzņēmumu nodokļa reformu

Ar 2021. gada 1. janvāri SIA vairs nevarēs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. Jau reģistrētajiem MUN maksātājiem – SIA – plānots gadu ilgs pārejas periods. Likumā paredzēts noteikt, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs būs viena persona – individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Valsts apmaksās darbnespējas lapu Covid-19 gadījumā
Valsts apmaksās darbnespējas lapu Covid-19 gadījumā

Covid – 19 saslimušajiem tiks izrakstīta darba nespējas lapa B jau no pirmās dienas. Konkrēto darbnespējas cēloņu dēļ valsts apmaksās 80% no slimības pabalsta. Šo pabalstu paredz grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas stājās spēkā 22. martā.  https://lvportals.lv/skaidrojumi/314426-ka-valsts-apmaksas-darbnespejas-lapu-covid-19-gadijuma-2020

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Uzņēmuma Likvidācija
Uzņēmuma Likvidācija

Uzņēmuma likvidācija ir saistīta ar daudzām neskaidrībām. Balstoties uz Valsts Ieņēmuma dienesta informāciju, uzņēmuma darbību var izbeigt sekojošās situācijās: ar dalībnieku lēmumu, ar tiesas nolēmumu, uzsākot bankrota procedūru, izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja sabiedrība tika dibināta uz noteiktu termiņu), sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja sabiedrība tika dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai); citos normatīvajos aktos vai statūtos…

Lasīt Vairāk
Picture of blogpost Padziļinātas Sadarbības Programma
Padziļinātas Sadarbības Programma

Valsts Ieņēmumu dienests īsteno jaunu sadarbības formu ar nodokļu maksātājiem. VID iedala uzņēmumus trijos līmeņos atbilstoši uzņēmumu kritērijiem – Bronza, Sudrabs un Zelts. Balstoties uz programmas līmeni, VID nodrošina dažādas priekšrocības.  https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma

Lasīt Vairāk