Uzņēmuma Likvidācija

  • ar dalībnieku lēmumu,
  • ar tiesas nolēmumu,
  • uzsākot bankrota procedūru,
  • izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja sabiedrība tika dibināta uz noteiktu termiņu),
  • sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja sabiedrība tika dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai);
  • citos normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajos gadījumos.

Lasi un uzzini vairāk par uzņēmuma darbības pārtraukšanu un likvidāciju. 
https://www.vid.gov.lv/lv/uznemumu-likvidacija

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *